Algemeen

Winternummer “Rondom het Leudal” no.172 is uit!


Het winternummer 2018 van het kwartaaltijdschrift Rondom het Leudal, uitgegeven door de Studiegroep Leudal, is verschenen.

De redactie heeft wederom gezorgd voor een gevarieerd nummer met diverse artikelen o.a. :
- Harry Manders besteedt aandacht aan de voormalige stoomtram in het Leudal, die 100 jaar geleden zijn eerste rit maakte. De lijn liep van Roermond via Horn, Heythuysen en Roggel naar Meyel en Deurne.
- Zijn vriend Gerrit van Heusden schreef een passend in memoriam over Bert Elfrink uit Haelen. Vanaf de oprichting in 1971 was Bert een van de steunpilaren van de Studiegroep. Naast bestuurstaken was hij ook meer dan 30 jaar redactielid van het tijdschrift Rondom het Leudal.
- Jo Wijnen verhaalt over een ten onrecht vergeten Haelenaar. Het betreft een neef van zijn moeder, oom Joep (Schreurs)genoemd, die naam en faam heeft gemaakt als componist en organist van de Mozes en Aäronkerk in Amsterdam..
- Jan Verlinden gaat verder met sporen van de Romeinen in Heel. Hij gaat in op de betekenis van de naam Catualium/Hedele/Heel. Ook de Romeinse heerbaan wordt in detail besproken.
- De kolibrievlinder is in het Leudal vanaf juni tot in oktober op veel plekken gezien en bewonderd. Gerard Ernst vertelt op een zeer lezenswaardige wijze over deze vlinder, die uit Zuid-Europa en Noord-Afrika naar het noorden gaat en in het najaar weer terugkeert.
- Hugo Levels en Eric Munnicks geven een kort inzicht in hun nieuwe boek “Waar blijven de bevrijders”. Dit deel 2 gaat over de strijd op de westelijke Maasoever inclusief het Leudal in november en december 1944.
- Thijs Zeelen beschrijft het weer in de zeer zonnige herfst, die volgde op de nu al legendarische zomer van 2018. En passant geeft hij ook een terugblik op de eveneens zeer droge zomer van 1959.
Het geheel is verlucht met vele foto’s en illustraties.
U kunt zich opgeven als abonnee per email via rondomhetleudal@studiegroepleudal.nl of telefonisch via via Peter Terstappen 06-53530871 of Frits van Horne 0475-593767.
|Doorsturen